سلداسلدا، تا این لحظه 5 سال و 4 ماه و 4 روز سن دارد

ناز گل مامان سلدا